astor

astor · 13. december 2016
Hier gaan we dan... het eerste fotoblogje op nelle klikt. Het is er eentje uit de persoonlijke sfeer... Een onverwachte ook. Want de laatste week voor de kerstvakantie heb je eigenlijk nog zoveel op je bureaublad liggen dat een zieke zoon niet direct in het schema past.Maar geef toe, als je die vermoeide oogjes ziet, dan moet je de tijd toch even stil zetten? Holderdebolder van het werk teruggekeerd om dit zieke vogeltje, na een blijkbaar nogal spectaculaire maaginhoud-wederkering tijdens de...