sneeuw

sneeuw · 30. januari 2019
de ochtenden zijn wit en koud en hoe je ook je stuur vasthoudt de wind komt door je handschoenen heen, je vingers zijn versteend. - spinvis -